Γιατί δεν πρέπει ποτέ να φορτίζετε νύχτα το κινητό σας

Άρα η εύκολη λύση είναι να το φορτίζουμε την ώρα που κοιμόμαστε.

Η κίνηση αυτή όμως τελικά εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη συσκευή μας.