Πε. Οκτ 1st, 2020

NEWS & STUDIO IN GAVDOS ISLAND

Χειμώνα Καλοκαίρι διακοπές στο πρώην studio του Ραδιοφωνικού σταθμού gavdos fm 88,8 ETHNICK STUDIO Τηλ 2823083037

Τουρισμός: Τι προβλέπουν οι διατάξεις για τα υγειονομικά πρωτόκολλα που θα ψηφιστούν σήμερα στη Βουλή

Οι ποινές που θα επιβάλλονται σε όσους επιχειρηματίες δεν ευθυγραμμιστούν με τις οδηγίες των υγειονομικών πρωτοκόλλων, βάσει των οποίων θα επαναλειτουργήσουν οι τουριστικές επιχειρήσεις αυτό το καλοκαίρι, καθώς και το θέμα της αστικής ευθύνης σε περιπτώσεις κρουσμάτων κορωνοϊού σε επιχειρήσεις του κλάδου της φιλοξενίας, περιλαμβάνονται με μία σειρά από διατάξεις στο νομοσχέδιο «Ειδικές μορφές τουρισμού και διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη», το οποίο θα ψηφιστεί σήμερα στη Βουλή.Της Εύας Οικονομάκη

Με την ψήφιση του εν λόγω νομοσχεδίου τα υγειονομικά πρωτόκολλα λειτουργίας των ξενοδοχείων κατοχυρώνονται νομοθετικά και πρόκειται να βγουν με όλες τις λεπτομέρειες τις επόμενες μέρες σε ΦΕΚ.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά την αστική ευθύνη, από την στιγμή που ο ξενοδόχος και κάθε επιχείρηση τηρεί τα υγειονομικά πρωτόκολλα δε θα φέρει καμία ευθύνη για τυχόν κρούσματα κορωνοϊού, ούτε επίσης θα φέρει ευθύνη απόδειξης ότι δεν φταίει.

Αντίστοιχα, με διοικητικό πρόστιμο από 500 έως 5.000 ευρώ, ανάλογα με τον βαθμό διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, καθώς και με αναστολή λειτουργίας της επιχείρησής τους για χρονικό διάστημα από 15 μέχρι 90 ημέρες κινδυνεύουν όσοι παραβιάσουν τους όρους των ειδικών υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Αναλυτικά οι ρυθμίσεις

  • Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Τουρισμού και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, για το καθοριζόμενο ως αναγκαίο χρονικό διάστημα, εκδίδονται ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155) κατά παρέκκλιση των ισχυόντων όρων λειτουργίας τους. Εντός της κοινής απόφασης του προηγούμενου εδαφίου ορίζονται οι ειδικοί όροι λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων βάσει των ειδικών πρωτοκόλλων υγειονομικού περιεχομένου, το χρονικό διάστημα ισχύος των όρων των ειδικών πρωτοκόλλων υγειονομικού περιεχομένου, καθώς και το πεδίο εφαρμογής των ειδικών πρωτοκόλλων υγειονομικού περιεχομένου.
  • Στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παραβιάζουν τους όρους των ειδικών πρωτοκόλλων υγειονομικού περιεχομένου της παρ. 1 επιβάλλεται, για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο από πεντακόσια (500) ευρώ έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, καθώς και αναστολή λειτουργίας της τουριστικής επιχείρησης για χρονικό διάστημα από δεκαπέντε (15) έως ενενήντα (90) ημέρες.
  • Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής των μέτρων της παρ. 1 και τη διαπίστωση των παραβάσεων είναι οι κατά τόπο αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού, η Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία και οι Λιμενικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης τους, καθώς και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας του άρθρου 82 του ν. 4622/2019(Α’ 133). Αρμόδιες αρχές για την επιβολή του διοικητικού προστίμου, καθώς του διοικητικού μέτρου της αναστολής λειτουργίας είναι οι κατά τόπο αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού.
  • Με την απόφαση της παρ. 1 εξειδικεύονται το διοικητικό πρόστιμο της παρ. 2, αναλόγως του βαθμού διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, η εφαρμοστέα διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
  • Αστική ευθύνη των τουριστικών επιχειρήσεων, έναντι οιουδήποτε προσώπου, σχετιζόμενη αμέσως ή εμμέσως με τον κορωνοϊό COVID-19, δεν προκύπτει, σε περίπτωση κατά την οποία, οι τουριστικές επιχειρήσεις αποδεικνύουν την προσήκουσα εφαρμογή των όρων των ειδικών πρωτοκόλλων υγειονομικού περιεχομένου του παρόντος.

http://real.gr

Translate »