Διεθνής Ημέρα Μεταναστών: Οι προκλήσεις, οι ροές, οι κυρίαρχοι λόγοι και τα οφέλη της μετανάστευσης

Σε ολόκληρη την ανθρώπινη ιστορία, η μετανάστευση ήταν μια θαρραλέα έκφραση της θέλησης του ατόμου να ξεπεράσει τις αντιξοότητες και να ζήσει μια καλύτερη ζωή. Σήμερα, όπως αναφέρει ο ΟΗΕ, η παγκοσμιοποίηση, μαζί με την πρόοδο στις επικοινωνίες και τις μεταφορές, έχει αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν την επιθυμία και την ικανότητα να μετακινηθούν σε άλλα μέρη.

Αυτή η νέα εποχή δημιούργησε προκλήσεις και ευκαιρίες για τις κοινωνίες σε όλο τον κόσμο. Έχει επίσης χρησιμεύσει για να καταγραφεί η σαφής σύνδεση της μετανάστευσης με την ανάπτυξη, και να εντοπιστούν οι ευκαιρίες που παρέχει για τη συν-ανάπτυξη, δηλαδή τη συντονισμένη βελτίωση των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών τόσο στη χώρα προέλευσης όσο και στη χώρα προορισμού.

Το δέλεαρ μιας καλοπληρωμένης δουλειάς σε μια πλούσια χώρα είναι ένα ισχυρό κίνητρο για τη μετανάστευση. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η έλξη αυτή έχει ενταθεί, καθώς οι διαφορές εισοδήματος μεταξύ των χωρών συνεχίζουν να αυξάνονται. Αυτό ισχύει όχι μόνο όσον αφορά τις μεγάλες και αυξανόμενες διαφορές μεταξύ χωρών υψηλού και χαμηλού εισοδήματος, αλλά και όσον αφορά τις πιο δυναμικά και λιγότερο δυναμικά αναπτυσσόμενες χώρες.

Πολλές προηγμένες και δυναμικές οικονομίες χρειάζονται την εργασία των μεταναστών για να καλύψουν θέσεις εργασίας που δεν αναλαμβάνουν οι ντόπιοι εργαζόμενοι. Η γήρανση του πληθυσμού αποτελεί μία ακόμη αιτία αυτής της αυξανόμενης ζήτησης, ενώ καθώς οι νεότερες γενιές μορφώνονται καλύτερα, λιγότερα άτομα στις τάξεις τους είναι ικανοποιημένα με χαμηλόμισθες και σωματικά απαιτητικές θέσεις εργασίας.

Ο συνολικός αριθμός των διεθνών μεταναστών αυξήθηκε από περίπου 175 εκατομμύρια το 2000 σε 232 εκατομμύρια το 2013 και σε 258 εκατομμύρια το 2017, εκ των οποίων 234 εκατομμύρια ήταν σε ηλικία εργασίας 15 ετών και άνω, (207 εκατ. το 2013) και 164 εκατομμύρια ήταν εργαζόμενοι μετανάστες (150 εκατ. το 2013). Συνολικά, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας (ILO), οι μετανάστες σε ηλικία εργασίας αποτελούσαν το 2017, 4,2% του παγκόσμιου πληθυσμού ηλικίας 15 ετών και άνω, ενώ οι μετανάστες το 4,7% όλων των εργαζομένων. Εξάλλου, περίπου ένας στους δέκα μετανάστες είναι κάτω των 15 ετών.

Οι άνδρες συνιστούν μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζόμενων μεταναστών. Υπολογίζεται ότι το 2017, οι άνδρες μετανάστες εργαζόμενοι ήταν 95,7 εκατομμύρια, ενώ η αντίστοιχη εκτίμηση για τις γυναίκες μετανάστες ήταν 68,1 εκατομμύρια, ή 58,4% και 41,6%, αντίστοιχα, όλων των εργαζομένων μεταναστών. Η μεγαλύτερη παρουσία ανδρών μεταξύ των μεταναστών εργαζομένων εξηγείται από το μεγαλύτερο μερίδιο των διεθνών μεταναστών σε ηλικία εργασίας (54,2% έναντι 45,8% για τις γυναίκες) και από τη μεγαλύτερη συμμετοχή τους στο εργατικό δυναμικό (75,5% έναντι 63,5%).

Επιπλέον, όπως αναφέρει ο ILO, μεταξύ 2013 και 2017, το μερίδιο των ανδρών μεταξύ των μεταναστών αυξήθηκε από 55,7% σε 58,4%, γεγονός που συμβαδίζει με το αυξημένο ποσοστό ανδρών μεταξύ των μεταναστών σε ηλικία εργασίας από 51,9% το 2013 σε 54,2% το 2017. Παράλληλα, το ποσοστό των γυναικών μεταξύ των μεταναστών εργαζομένων μειώθηκε από 44,3% σε 41,6% κατά την ίδια χρονική περίοδο.

Από τα 164 εκατομμύρια εργαζόμενους μετανάστες σε όλο τον κόσμο, 111,2 εκατομμύρια (67,9%) απασχολούνται σε χώρες υψηλού εισοδήματος, 30,5 εκατομμύρια (18,6%) σε εύπορες χώρες μεσαίου εισοδήματος, 16,6 εκατομμύρια (10,1%) σε φτωχότερες χώρες μεσαίου εισοδήματος και 5,6 (3,4%) σε χώρες χαμηλού εισοδήματος. Ως ποσοστό όλων των εργαζομένων, οι μετανάστες αποτελούν το 18,5% του εργατικού δυναμικού των χωρών υψηλού εισοδήματος, αλλά μόνο μεταξύ 1,4 και 2,2% του εργατικού δυναμικού των χωρών με χαμηλότερα εισοδήματα.

Η μετανάστευση ενδέχεται να μειώσει τους μισθούς ή να οδηγήσει σε υψηλότερη ανεργία μεταξύ των εργαζομένων με χαμηλή ειδίκευση στις προηγμένες οικονομίες, πολλοί από τους οποίους είναι οι ίδιοι μετανάστες που έφθασαν σε προηγούμενα κύματα. Με τη διεύρυνση του εργατικού δυναμικού και του συνόλου των καταναλωτών, σημειώνει ο ΟΗΕ, οι μετανάστες ενισχύουν την οικονομική ανάπτυξη στις χώρες υποδοχής.

Στο σημείο προέλευσης, η βαθύτερη φτώχεια δεν οδηγεί αυτόματα σε υψηλότερη μετανάστευση. Οι φτωχότεροι, γενικά, δεν διαθέτουν τους πόρους για να αναλάβουν το κόστος και τους κινδύνους της διεθνούς μετανάστευσης. Οι διεθνείς μετανάστες προέρχονται συνήθως από νοικοκυριά μεσαίου εισοδήματος. Ωστόσο, όταν οι μετανάστες εγκαθίστανται στο εξωτερικό, βοηθούν φίλους και συγγενείς να ακολουθήσουν και, κατά τη διαδικασία, το κόστος και οι κίνδυνοι της μετανάστευσης ελαττώνονται.

Από τα στοιχεία που συγκεντρώνονται προκύπτει, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ότι η διεθνής μετανάστευση είναι συνήθως θετική τόσο για τις χώρες προέλευσης όσο και για τις χώρες προορισμού. Τα δυνητικά οφέλη της είναι μεγαλύτερα από τα δυνητικά οφέλη από το ελεύθερο διεθνές εμπόριο, ιδίως για τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Ο αντίκτυπος των ροών εμβασμάτων είναι σημαντικός: Το 2014 ανήλθε σε 436 δισεκατομμύρια δολάρια- υπερβαίνοντας κατά πολύ την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια και, εκτός της Κίνας, τις άμεσες ξένες επενδύσεις.

Κατανομή των μεταναστών εργαζομένων, κατά ευρεία υποπεριοχή (ILO 2017)

Νότια, Βόρεια και Δυτική Ευρώπη: 23,9%

Βόρεια Αμερική 23%

Αραβικά κράτη 13,9%

Ανατολική Ευρώπη 8,1%

Υποσαχάρια Αφρική 7,2%

ΝΑ Ασία και Ειρηνικός 7,1%

Κεντρική και Δυτική Ασία 5,2%

Νότια Ασία 4,5%

Ανατολική Ασία 3,6%

Λατ. Αμερική και Καραϊβική 2,7%

Βόρεια Αφρική 0,7%

Η υποπεριοχή με το μεγαλύτερο μερίδιο μεταναστών εργαζομένων ως ποσοστό όλων των εργαζομένων είναι τα αραβικά κράτη (40,8%), ακολουθούμενη από τη Βόρεια Αμερική (20,6%) και τη Βόρεια, Νότια και Δυτική Ευρώπη (17,8%). Άλλες υποπεριφέρειες με σημαντικό αριθμό μεταναστών στο εργατικό δυναμικό περιλαμβάνουν την Ανατολική Ευρώπη (9,1%) και την Κεντρική και Δυτική Ασία (11,1%).

Διαβάστε όλο το άρθρο: https://www.altsantiri.gr/kosmos/diethnis-imera-metanaston-oi-prokliseis-oi-roes-oi-kyriarchoi-logoi-kai-ta-ofeli-tis-metanasteysis/#ixzz5a2JZ4JWm

Ο ανάγωγος της Κυριακής: Εφτά σε παίρνει δεξιά, μην το ζορίζεις

Άγιος Βασίλης φέτος ντύθηκε ο Τσίπρας. Θα επισκεφτεί μόνο συνταξιούχους και ένστολους. Όλοι εμείς οι υπόλοιποι, ελεύθεροι επαγγελματίες, θα δούμε τον άδειο σάκο του Άη Βασίλη. Μη σου πω ότι θα δούμε μόνο τον κυρ Βασίλη στην πόρτα μας, να μας ζητάει το ενοίκιο του Ιανουαρίου νωρίτερα γιατί θέλει να πάει στα Ζαγοροχώρια απ’ όπου κατάγεται να υποδεχτεί τον καινούργιο χρόνο.
Άλλοι θα τον υποδεχτούν κι άλλοι απλά θα τον αποδεχτούν τον καινούργιο χρόνο.

*** Συνέδριο ξεκίνησε για τη Νέα Ακροδημοκρατία όπου πλέον το ακροδεξιό στίγμα είναι πιο εμφανές από ποτέ. Μόνο που δεν φιλήθηκε στο στόμα με τον Άδωνη ο Κυριάκος, ενώ πλέον όπως τον είδαμε να ουρλιάζει στη Βουλή έχει αρχίσει εμφανώς να Αδωνίζει. Άμα σε δαγκώσει ο λύκος γίνεσαι Λυκάνθρωπος κι άμα ο Άδωνης Αδωνάνθρωπος.

*** Ο Θεοδωράκης θα ψηφίσει τη συμφωνία των Πρεσπών για να απαλλάξει τον Μητσοτάκη. Διότι προφανώς ο Μητσοτάκης θέλει να ψηφιστεί η συμφωνία, μιας και όλοι οι προηγούμενοι Πρωθυπουργοί στάθηκαν ανίκανοι ν’ αναλάβουν το δύσκολο έργο για να πέφτουν στα μαλακά της ιστορίας. Άλλωστε ο μπαμπάς του Κυριάκου είχε πει ότι σε δέκα χρόνια θα το έχουμε ξεχάσει το όνομα. Βάζει λοιπόν τον Θεοδωράκη να ψηφίσει τη συμφωνία, μην γίνει καμιά στραβή όταν θα την «κάνει» ο Καμμένος και μετά ο Θεοδωράκης θα βρει πιο ωραίο το πρόγραμμα του Κυριάκου και θα πάει κατά ‘κει.
Ο κύριος Τίποτα δεν κάνει κάτι από μόνος του. Όπου του πουν.

*** Ο Σαμάρας στο κινητό του, ο Άδωνις στα μελλούμενα και ο Χατζηδάκης στο άπειρο.
Ο Αυτοδημιούργητος κοκοβιός με το πηγούνι όρθιο έτοιμος να σώσει την κοινωνία.
Αν το μάθει η κοινωνία θα φύγει τρέχοντας αυτή. Μου θυμίζει μια νοσοκόμα στο Αγρίνιο μικρός. Δεν υπήρχε παιδί της ηλικίας μου να μην την τρέμει τότε. Είχε τέτοια χαρά πριν σου μπήξει την ένεση.

*** Τον ανιψιό του Μαρκογιαννάκη θα βάλει στο ψηφοδέλτιο αντί του Μαρκογιαννάκη του παλιού. Που ξέρει ότι μισιούνται οι οικογένειες. Είναι καλός άνθρωπος ο Κυριάκος, είχε να πάρει.

*** Αλλά αυτό που λέει με την υπερφορολόγηση και να κατέβουν οι συντελεστές για τα φυσικά πρόσωπα είναι απόλυτα σωστό. Άλλο καπέλο αν δεν σ’ αρέσει το σύνολο της φιλελεύθερης πολιτικής. Αν ήταν ο Καραμανλής που τα ‘λεγε αυτά και όχι το ακροδεξιό σκυλάκι του κυρίαρχου Άδωνη στη Νέα Δημοκρατία θα είχε μεγαλύτερο ακροατήριο.

*** Όπως θα μικρύνει η Νέα Δημοκρατία ιδεολογικά, αφού πλέον κινείται σε ακροδεξιά νερά, ένας θα είναι ο επόμενος αρχηγός της. Άδωνης.
Ποιος Καραμανλής και ποια κεντροδεξιά στροφή;
Ο Γιωργάκης διέλυσε το ΠΑΣΟΚ, ο Κυριάκος τη Νέα Δημοκρατία.

*** Οι δυο νεαροί δολοφόνοι του αποτρόπαιου εγκλήματος στη Ρόδο είναι στο ίδιο κελί. Νομίζω πρώτη φορά και σωστά η κοινωνία είναι αμετάκλητα εχθρική. Είναι τέτοιος ο φόνος που δεν μπορείς να δεις το νεαρό της ηλικίας. Γιατί αν 19 και 21 χρονών μπορούν να σκοτώνουν έτσι που και σε ταινία να τα έβλεπες δεν θα κρατούσες τα μάτια σου ανοιχτά απ’ τη βία, μπορείς να φανταστείς.

*** Θα έχετε προσέξει που όπου μιλάει ο Κυριάκος οι φωτισμοί είναι σκοτεινοί μπλε σκούροι λες και πρόκειται να δούμε sex show. Έχουν δώσει εντολή να μην υπάρχουν πολλά φώτα διότι φοβούνται αντιδράσεις στο πρόσωπο την ώρα που μιλάει που αν τις πάρει το φως τρέχα μάζευτες. Είναι κι αυτά τα μάτια τα ερμητικά ανοιχτά…

*** Επιτέλους ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη εκτόνωσε το καταπιεσμένο ιδεολογικό ρεύμα της αριστεράς που σύρεται από τις νεοναζί ιδεολογίες που απλώνουν πλοκάμια παντού με τις ευλογίες της Νέας Δημοκρατίας βεβαίως βεβαίως. Το ΚΚΕ ακολουθεί σιωπηλά τον Μητσοτάκη για να μην το καταλάβουμε και δεν καλεί τον προοδευτικό του κόσμο να μπει ως φραγμός στην ακροδεξιά άνοδο. Ο μόνος τους νταλκάς ο ΣΥΡΙΖΑ και ο μόνος τους συνεργάτης στην ιστορία ο πατέρας Μητσοτάκης. Κάτι λέει αυτό.

*** Η Φωφώκα το διαλύει το μαγαζί σιγά σιγά, ενώ Αμυράς, Ψαριανός και Μαυρωτάς πάνε προς Νέα Δημοκρατία. Ποτάμι με δεξιά όχθη μόνο, αυτό του Θεοδωράκη. Άλλωστε γι’ αυτό φτιάχτηκε.

*** Εντάξει, μπορεί τα σκυλιά να φημίζονται για την ευφυΐα τους, αλλά η ιδέα του Άδωνη να διαβάσουν στη σχολή του αρχαία ελληνικά στα συμπαθή τετράποδα με ξεπερνάει.
Εγώ πάντως προσπαθώ χρόνια να μάθω στον χοντρό μου γάτο ισπανικά και μπαλέτο, αλλά οι μόνες χορευτικές κινήσεις που έχει μάθει είναι να μου δίνει κουτουλιές όταν πεινάει.

Για τα ισπανικά δε να μη μιλήσω. Καμία απολύτως επιτυχία. Τι και αν είδαμε μαζί όλο το «Casa de Papel»; Τι κι αν του έδωσα να φάει παέγια; Τίποτα.
Θα μου πεις τώρα, τα ισπανικά είναι και η γλώσσα των βαρβάρων, ενώ τα αρχαία ελληνικά είναι τόσο εξευγενισμένα που ακόμα και οι σκύλοι τα καταλαβαίνουν…

Πόση ανάγκη έχει ο μπουμπούκος να μας δείξει ότι είναι μορφωμένος αυτός ο μπουμπούνας που έκανε δέκα χρόνια να τελειώσει το πανεπιστήμιο και μας το παίζει και άριστος.

*** Τη μισή ανθρωπιά και συμπόνια του Μιχάλη Λεμπιδάκη να είχαμε όλοι και θα ήμασταν πολύ καλύτεροι ως άνθρωποι και ως κοινωνία. Πήγε, που λέτε, στη δίκη των απαγωγέων του, τους χαιρέτησε με χειραψία, είπε ότι είναι κακοποιοί και όχι δολοφόνοι και τέλος ότι δεν αισθάνεται μίσος, αλλά λύπη που θα μπουν φυλακή. Την κούφανε την έδρα ο άνθρωπος και προσπαθούσαν να τον φέρουν στα σύγκαλά του. Μόνο σοκολατάκια που δεν τους κέρασε…  

*** Ο διεθνής ποδοσφαιριστής του Αμβούργου, Κυριάκος Παπαδόπουλος, αποφάσισε να πει την καλημέρα του στην ηθοποιό, Τραιάνα Ανανία, από το instagram κι αυτή αφού δημοσίευσε τη συνομιλία τους, στη συνέχεια τον έκραξε για τα καλά. Εντάξει, ρε συ, Τραιάνα, καλημέρα είπε ο άνθρωπος. 

*** Συνεχίζουν τα κίτρινα γιλέκα.
Είναι η πρώτη επαναστατική κίνηση που γίνεται στην Ευρώπη που δεν μπορείς να πας μόνο με τα ρούχα σου.
Πρέπει ν’ αγοράσεις κίτρινο γιλέκο.
Τα ‘χουν πάρει όλα.
Δεν βρίσκουν λέει οι γάλλοι τροχονόμοι γιλέκα να κάνουν τη δουλειά τους!!

*** Έχω καιρό να δω τη Νατάσα Καλογρίδη. Γιατί δεν ντύνει τον Λυκουρέζο χριστουγεννιάτικο δέντρο και ν’ ανέβει αυτή απάνω τύπου άστρο φωτεινό;

*** Ο Φουρθιώτης θα είναι στο Έψιλον. Απ’ το Έψιλον δεν έφυγε; Θα τρελαθώ σ’ αυτή τη χώρα. Αφού σκοτώθηκαν με τον Βρυώνη στα δικαστήρια μαζί πάλι. Η συμβολή του στη γραμματική και στο συντακτικό της ελληνικής γλώσσας θα συνεχιστεί αμείωτη. Ευτυχώς που δεν βλέπουμε και την ορθογραφία όταν μιλάει. Τον αποθέωσε η Ζήνα.
Τα κοτέτσια στηρίζουν το ένα το άλλο. Α! Όλα και όλα.

Διαβάστε όλο το άρθρο: https://www.altsantiri.gr/o-anagogos/o-anagogos-tis-kyriakis-efta-se-pairnei-dexia-min-to-zorizeis/#ixzz5ZwphVCta

Ραγδαίες εξελίξεις με την υγεία του Σουμάχερ – Σηκώθηκε για πρώτη φορά από το κρεβάτι

Βελτιώνεται η υγεία του Μίκαελ Σουμάχερ, με τα τελευταία ρεπορτάζ να αναφέρουν ότι ο Γερμανός δεν είναι πια κλινήρης, έχοντας σηκωθεί από το κρεβάτι του.ΠΗΓΗ: enikos

Την αποκάλυψη για την υγεία του Μίκαελ Σουμάχερ, έκανε η Daily Mirror στην Αγγλία, υποστηρίζοντας ότι ο Γερμανός 7 φορές πρωταθλητής της Φόρμουλα Ένα, έχει πλέον σηκωθεί από το κρεβάτι του.

Με βάσει το ρεπορτάζ, ο “Σούμι” έχει δείξει κάποια σημάδια βελτίωσης και πλέον δεν είναι διασωληνωμένος, ενώ δεν υπάρχει και λόγος να είναι κλινήρης, έχοντας φύγει από το δωμάτιό του.

Όπως έχει γίνει γνωστό μάλιστα, ο Γερμανός πρωταθλητής, αναμένεται να παρουσιαστεί σε φίλους και συγγενείς για τα 50ου γενέθλια το 2019, για πρώτη φορά, έπειτα από σχεδόν 5 χρόνια, οπότε και είχε το σοβαρό ατύχημα στις Άλπεις.View image on Twitter

View image on Twitter

Schumacher’s dad Rolf reveals F1 legend ‘scotching’ rumourshttps://www.mirror.co.uk/sport/formula-1/michael-schumachers-dad-says-f1-13743876 …

See Daily Mirror’s other TweetsTwitter Ads info and privacy

«Μαλλιά κουβάρια» στο Twitter Πορτοσάλτε και Τριανταφυλλόπουλος

Έναν άγριο διαδικτυακό καυγά μεταξύ του Άρη Πορτοσάλτε και του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου πυροδότησε η έκρηξη βόμβας στον ΣΚΑΪ.

Αναλυτικότερα, ο καυγάς ξεκίνησε μετά τα απαράδεκτα υπονοούμενα του Άρη Πορτοσάλτε στο Twitter περί «τρομοκρατίας σε Μέσα Ενημέρωσης που ασκούν κριτική στην κυβέρνηση».

Ο κ. Τριανταφυλλόπουλος δεν άφησε ασχολίαστα τα όσα έγραψε ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ, σημειώνοντας ότι το κανάλι του Φαλήρου δεν είχε ούτε κάμερα όταν σημειώθηκε το περιστατικό.

Το σχόλιο Τριανταφυλλόπουλου προκάλεσε την αντίδραση Πορτοσάλτε και κάπως έτσι ο μεταξύ τους διαδικτυακός διάλογος πήρε «φωτιά».

Διαβάστε όλο το άρθρο: https://www.altsantiri.gr/parapolitika/mallia-koyvaria-sto-twitter-portosalte-kai-triantafyllopoylos/#ixzz5ZwmsH5XB

Πόσο επικίνδυνο είναι το Wi-Fi για την υγεία μας – Τι πρέπει να γνωρίζουμε

Μπορεί να νομίζετε ότι τα ασύρματα δίκτυα Wi-Fi είναι ένα σύγχρονο και σχετικά νέο φαινόμενο των τελευταίων μόνο δύο δεκαετιών αλλά η αλήθεια είναι ότι το είδος της ακτινοβολίας που παράγουν έχει αποτελέσει αντικείμενο επιστημονικής εξέτασης για πολλές περισσότερες δεκαετίες.

Αυτό λέει ο John Moulder, επίτιμος καθηγητής ογκολογίας και ακτινοβολίας στο Medical College του Wisconsin.

Το 2013, ο Moulder ήταν επικεφαλής συγγραφέας μιας ανασκόπησης της υπάρχουσας έρευνας για το Wi-Fi. Ήθελε να βρει το πώς μπορεί να επηρεάζει την υγεία του ανθρώπου. Όπως το κινητό σας τηλέφωνο, οι δρομολογητές (router) Wi-Fi στέλνουν και λαμβάνουν πληροφορίες χρησιμοποιώντας ραδιοκύματα. Αυτά είναι μια μορφή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.

Η έρευνα σχετικά με τα ραδιοκύματα και την ανθρώπινη υγεία ξεκίνησε περίπου τη δεκαετία του 1950. Αφορμή ήταν οι τότε ανησυχίες ότι οι στρατιωτικοί του Ναυτικού εκτίθεντο σε ισχυρή ακτινοβολία από τα ραντάρ στα πλοία. «Έχουμε 50 ή 60 χρόνια έρευνας για το είδος της ακτινοβολίας που σχετίζεται με το Wi-Fi», λέει ο Moulder.

Όλη αυτή η έρευνα μας έχει διδάξει, ότι, στις υψηλές συχνότητες, η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη όγκων και καρκίνου. Οι υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου και οι σύνδεσμοι τους με τον καρκίνο του δέρματος είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Ακόμη και σε χαμηλότερες συχνότητες, τα πολύ υψηλά επίπεδα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας μπορεί να σας βλάψουν. «Αλλά μιλάμε για εγκαύματα στο δέρμα, όχι για καρκίνο ή όγκους», λέει ο Kenneth Foster, καθηγητής βιοϊατρικής στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβανίας.

Ο Foster ήταν συνεργάτης συγγραφέας του Moulder στην επιστημονική αναθεώρηση που έκανε ο τελευταίος επάνω στις επιπτώσεις του Wi-Fi στην υγεία του ανθρώπου το 2013. Λέει ότι με βάση την τρέχουσα κατανόηση των δυνατοτήτων και των κινδύνων των ραδιοκυμάτων, οι παγκόσμιες υγειονομικές αρχές έχουν ορίσει πρότυπα ασφαλείας για όλες τις συσκευές και τις συσκευές που εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Αυτές ισχύουν από τα τηλέφωνα και τον φούρνο μικροκυμάτων μέχρι το ασύρματο κλειδί του αυτοκινήτου σας. «Η έκθεση που λαμβάνετε από το Wi-Fi router είναι πολύ-πολύ μικρότερου μεγέθους ακόμα και από αυτά τα όρια ασφαλείας», εξηγεί.

Τι ανησυχίες υπάρχουν

Ορισμένοι ειδικοί έχουν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τους τύπους ακτινοβολίας χαμηλής έντασης που παράγουν οι ασύρματες συσκευές μας. «Έχουμε μελέτες σε ζώα που υποδηλώνουν ότι ακόμη και οι χαμηλού επιπέδου εκθέσεις στο είδος ακτινοβολίας ραδιοκυμάτων που σχετίζονται με το Wi-Fi θα μπορούσαν να έχουν διάφορες αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία». Αυτό λέει ο Joel Moskowitz, διευθυντής του Κέντρου Οικογενειακής και Κοινοτικής Υγείας στο Πανεπιστήμιο Berkley της Καλιφόρνια.

Αναφέρει προβλήματα νευροαναπτυξιακής φύσης, καρκίνο και αναπαραγωγική βλάβη -τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες- ως μερικές από αυτές τις πιθανές επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου, ειδικά για τις εγκύους και τα μικρά παιδιά.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και ο Διεθνής Οργανισμός Έρευνας για τον Καρκίνο έχουν κατηγοριοποιήσει τα κινητά τηλέφωνα ως «πιθανώς καρκινογόνα». Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει επί του παρόντος αρκετή έρευνα για να πει κανείς με βεβαιότητα αν προκαλούν καρκίνο ή όχι.

Έρευνα του 2016 επάνω σε ποντίκια έδειξε ότι η μεγάλη έκθεση στην ακτινοβολία των κινητών τηλεφώνων αυξάνει τον κίνδυνο για ορισμένους όγκους του εγκεφάλου και της καρδιάς. Άλλη έρευνα έχει συνδέσει τα υψηλά επίπεδα έκθεσης σε ακτινοβολία Wi-Fi και κινητών τηλεφώνων με ορμονικές ανισορροπίες και οξειδωτικό στρες. Αυτές οι παθήσεις θα μπορούσαν δυνητικά να συμβάλλουν στην ανάπτυξη καρκίνου, ή εγκεφαλικών προβλημάτων.

Πηγή: iatropedia.gr

Διαβάστε όλο το άρθρο: https://www.altsantiri.gr/texnologia/poso-epikindyno-einai-to-wi-fi-gia-tin-ygeia-mas-ti-prepei-na-gnorizoyme/#ixzz5ZwmVJajD